Studenti će usvojiti znanje u održavanje biološkog minimuma mikroorganizama, insekata i glodavaca u HACCP sustavu koji obuhvaća lanac proizvodnje hrane od proizvodnje u polju i životinjskoj nastambi preko prerade, čuvanja, prijevoza, prodaje do krajnjeg potrošača. Naglasak će se dati specifičnostima provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima sustava. Na primjerima različitih proizvodnji bit će obrađene teme DDD nadzora i radnih postupaka.