Vrste izvora onečišćenja, primarna i sekundarna onečišćenja, metode uzorkovanja i analize zraka, učinci na ljude, sastavnice okoliša i materijalna dobra, ocjena kakvoće zraka, kategorizacija područja prema stupnju onečišćenosti zraka. Postupci uklanjanja i sprečavanja onečišćenja zraka, zakonodavne osnove i obveze.