Razlike u opasnostima između klasičnih i suvremenih tehnologija, radnih postupaka i materijala. Uvjeti koji dovode do različitih opasnosti u istovrsnim procesima ili radnim postupcima. Specifične zdravstvene opasnosti u pojedinim proizvodnim i neproizvodnim procesima i radnim postupcima. Prehrambena industrija; formulacija pesticida; polimeri, grafička industrija tekstil, koža i obuća, cement, staklo, ljevaonice metala i obrada, zavarivanje, uzorkovanje različitog materijala i kemijska i biološka analiza.