Prehrambena tehnologija je primijenjena znanstvena disciplina koja se bavi kemijskim, biokemijskim, fizičkim, fizikalno-kemijskim i biološkim svojstvima hrane. Korijeni prehrambene tehnologije sežu u daleku prošlost; raznovrsni postupci konzerviranja i prerade i metode današnjih vrlo sofisticiranih procesa bili su poznati od davnina, npr. sušenje plodova i žitarica, primjena niskih temperatura, dimljenje, soljenje i sl., kao i oni koje danas nazivamo biotehnološkim postupcima (različite fermentacije). Studenti će kroz kolegij upoznati osnovna načela procesnog inženjerstva u preradi hrane životinjskog i biljnog podrijetla, osnovne procese konzerviranja i prerade hrane, upoznati tehnološku opremu u proizvodnji i preradi hrane i ambalažu za prehrambene proizvode te uvjete čuvanja pojedinih namirnica. Detaljnije će se upoznati sa suvremenom tehnologijom proizvodnje i prerade hrane najzastupljenije u prehrani poput: mesa i mesnih prerađevina, ribe, mlijeka i mlječnih prerađevina naročito fermentiranih mliječnih proizvoda i sireva, voća, povrća i proizvoda od voća i povrća, žitarica, brašna i njihovi proizvodi, ulja i masti, margarina i njima sličnih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića, konditorskih proizvoda i dr.