Na kraju VI. semestra obavlja se stručna praksa IV u službama sanitarne inspekcije u trajanju od 75 sati. Stručna praksa obuhvaća: provođenje sanitarnog nadzora prema programu sanitarne inspekcije, sudjelovanje u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije, uzimanje uzoraka i vođenje očevidnika.