Hrvatska raspolaže neupitnim resursima kao što su vrhunski medicinski kadar, turistička atraktivnost priobalja i kontinenta te široko rasprostranjeni prirodni ljekoviti činitelji, poput termalnih i mineralnih voda, ljekovitog blata, klime, zraka, mora, ljekovitog bilja i drugog. Cilj predmeta "Zdravstveni i wellness turizam" je: - dati pregled osnovnih pojmova vezanih za definiranje zdravstvenog i wellness turizma, - analizirati najnovije trendove u razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj i svijetu, - procijeniti potencijale, resurse, mogućnosti i prepreke za snažniji razvoj zdravstvenog i wellness turizma u Hrvatskoj, - integrirati primjenu znanja koja se stječu u zdravstvenim profesijama u područje zdravstvenog turizma, - usmjeriti razvoj karijera dijela zdravstvenih djelatnika prema zdravstvenom turizmu.