Onečišćenje voda i vrste onečišćujućih tvari. Porijeklo i vrste otpadnih voda. Sustavi odvodnje. Postupci i procesi obrade i pročišćavanja otpadnih voda: fizikalni, biološki, kemijski, fizikalno-kemijski i membranski procesi. Prethodno pročišćavanje - prvi stupanj pročišćavanja. Drugi stupanj pročišćavanja - uklanjanje organskih tvari. Treći stupnja pročišćavanja - uklanjanje hranjivih soli, dezinfekcija. Obrada mulja. Uzorkovanje otpadnih voda. Analize otpadnih voda. Procjena onečišćenja i ocjena kvalitete otpadnih voda.