Razvoj i značenje etičke misli. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. Pojam morala, moralnosti i moralnih normi. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti profesionalni razvoj. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima. Definiranje etike u radnoj terapjii. Uvid u minimalne standarde dobre prakse u radnoj terapiji. Profesionalno ponašanje i odgovornost prema klijentu tijekom upućivanja na radnu terapiju, procjene klijenta, planiranja intervencije, provođenja intervencije i otpusta. Razvijanje profesionalnog znanja iz područja struke; povjerljivost podataka i izvješća; osiguravanje sigurnih radnih uvjeta; promicanje profesije; razvijanje profesionalnih odnosa unutar struke i timskog rada; etičan način provođenja istraživanja; odgovornost za predstavljanje profesije.