Uloga i važnost uspostavljanja efektivne komunikacije u terapijsko/rehabilitacijskom procesu kod gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Osobitosti percepcije i recepcije u komunikacijskom procesu kod gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Osnove hrvatskog znakovnog jezika ? specifičnosti izraza i komunikacije u terapijskorehabilitacijskom procesu. Modifikacije hrvatskog znakovnog jezika i uporabu drugih alternativnih oblika komunikacije (taktilni hrvatski znakovni jezik, jednoručna abeceda, prstovna abeceda i dr.). Procjena i odabir odgovarajućeg načina komunikacije za svaku pojedinu skupinu osoba s teškoćama komunikacije.