Osnove internističkih bolesti; bolesti respiratornog, kardiovaskularnog sustava, digestivnog, urogenitalnog, hematopoetskog, endokrinološkog i lokomotornog sustava sa aspekta etiologije, kliničke slike i tijeka bolesti, dijagnostičkih pretraga, liječenja, prognoze i komplikacije.