Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije, preventivna, dijagnostička i terapijska uloga komunikacije s klijentom i njegovom obitelji, načela uspješne komunikacije, uloga suosjećanja i empatije u komunikaciji, načela individualne i grupne komunikacije, utjecaj komunikacije na pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa, mogućnosti unapređenja komunikacije, načini prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s bolesnicima u pojedinim psihičkim stanjima (depresivni klijent, tjeskobni klijent, hipohondrični klijent, agresivni klijent, klijent koji trpi jaku bol, umirući klijent), načini priopćavanja loših vijesti, način provođenja psihološke pripreme na invazivne i operativne zahvate, komunikacija s obitelji klijenta u situacijama akutnih ozljeda i teških kroničnih bolesti, komunikacija s obitelji umrlog klijenta, komunikacija u edukaciji i zdravstvenom odgoju, javna komunikacija.