Metodika izrade procjene, plana i programa. Vođenje pismenih stručnih bilješki i evidencija. Učenje i ponašanje: teorije učenja/vrste učenja, strategije i tehnike učenja, motivacija, smetnje pamćenja, zaboravljanje, koncentracija, vježbe i strategije za poboljšanje pažnje, podučavanje, modifikacija ponašanja, didaktičke osnove modificiranih oblika odgoja i obrazovanja, rad s pojedincem i obitelji, rad s malom grupom, rad sa zajednicom (senzibilizacija zajednice). Ljudski odnosi i procesi pomaganja: samosvijest, slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, samomotivacija, samozaštita i podrška. Savjetovanje: ciljevi i ishodi savjetovanja, preduvjeti uspješnog savjetovanja, opća načela savjetodavnog razgovora.