Uvod u biomehaniku, osnove i podjela. Osnovne zakonitosti antropometrije, upoznavanje s antropometrijskim instrumentarijem i provođenje antropometrijskog mjerenja. Određivanje parametara segmenata tijela, procjena kinematičkih veličina gibanja, određivanje težišta tijela. Dijagnostika pokreta. Tjelesna masa, masa segmenata tijela i sila gravitacije, gibanje i analiza gibanja preko zglobova, korištenje baze oslonca i različitih podloga za analizu gibanja tijela. Korištenje računalnih sustava otvorenog koda za obradu slike i videa.