Filozofski temelji radne terapije. Definicija struke svrha struke. Okupacije i zdravlje. Značenje okupacije. Stručna terminologija (okupacije / aktivnost; okupacijska participacija / okupacijski deprivacija /okupacijska marginalizacija; okupacijska ne(pravda); okupacijska povijest, okupacijski identitet). Povijesni razvoj radne terapije. Konceptualne smjernice i modeli u radnoj terapiji. Međunarodna klasifikacija funkcije (SZO). Socijalni model onesposobljenja. Okupacijski modeli: Model ciljane aktivnosti. Model adaptivnih vještina. Model adaptacije kroz okupaciju. Model ljudske okupacije. Kanadski model izvođenja okupacija i uključenosti (CMOP-E). PEO-P model. Kawa model. Razvoj modela i njihova primjena u radnoterapijskoj praksi. Pristupi u radnoj terapiji: funkcionalno-rehabilitacijski pristup, (neuro)razvojni pristup, biomehanički pristup, sociološki pristup, kognitivno-bihevioralnii pristup. Važnost klijentu usmjerenog pristupa u radnoj terapiji. Osnove radnoterapijskog procesa. Radnoterapijski okvir prakse. Postavljanje intervencijskih ciljeva. Osnovni elementi radnoterapijske intervencije. Ciljevi i ishodi intervencije. Primjeri radnoterapijskih intervencija i područja djelovanja. Okupacija kao osnovni radnoterapijski medij. Osnovne vještine radnog terapeuta. Terapeutska uloga. Kliničko rezoniranje. Komparativna analiza razvoja radne terapije u Hrvatskoj i Svijetu. Radni terapeut kao član tima. Istraživanje znanstvene i profesionalne literature. Praksa utemeljena na dokazima. Organizacije radnih terapeuta u Hrvatskoj i Europi. Odgovornost za razvoj struke i budućnost radne terapije.