Rast i razvoj djeteta u pojedinim razdobljima. Genetika i antenatalna oboljenja. Fiziologija i patologija novorođenčeta, predškolskog i školskog djeteta. Pubertet; Prehrana i poremećaji prehrane. Kronično bolesno dijete. Kronične bolesti živčanog sustava (cerebralna paraliza, epilepsija, mentalna retardacija,moždani udar) neuromišićna bolesti, bolesti bubrega i mokraćnih puteva, bolesti probavnog i respiratornog sustava u dječjoj dobi. Poremećaji ponašanja u djece uključujuči autistički spektar poremećaja i ADHD.