Stručna praksa I koncipirana je kao praktična nadogradnja na kolegije Metode procjene u radnoj terapiji, Osnove radne terapije, Komunikacijske vještine i Bioetika u radnoj terapiji odslušane kroz prvi semestar. Studenti su kroz navedene kolegije tijekom prvog semestra stekli određena stručna znanja i vještine kroz predavanja, seminarsku nastavu, te metodičke vježbe. Svrha stručne prakse u drugom semestru je uvježbavanje usvojenih znanja i vještina radno-terapijske procjene klijenta, uz korištenje specifičnih metoda i pristupa u radnoj terapiji, poštujući etička načela struke.