Znanost i znanstveni pristup; vrste stručnih i znanstvenih radova, izravno i neizravno navođenje (citiranje); upućivanje (referiranje) na izvore; navođenje bibliografskih i drugih izvora; pisanje bibliografije (literature); osnovni stilovi - Vancouver, Harvard, Chicago, APA; citiranje knjiga (omeđenih publikacija); citiranje znanstvenih i stručnih radova; citiranje poglavlja u knjizi, znanstvenih i stručnih radova u zbornicima i zbirkama; citiranje znanstvenih i stručnih članaka u časopisima; citiranje napisa u novinama i intervjua; citiranje zakona, pravilnika i uputa; citiranje publikacija internacionalnih organizacija i drugih izvještaja; citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija; citiranje vs. samocitiranje; osnove znanstvene publicistike, temeljni pojmovi iz bibliometrije i altmetrije; vidljivost i odjek radova; znanstvena čestitost; plagijarizam i oblici znanstvene nečestitosti u segmentu citiranja i referenciranja izvora;.