- Opća epidemiologija - Epidemiološki pojmovi i epidemiološka mjerenja - Razumijevanje čimbenika koji uzrokuju bolest, puteva prijenosai načina inficiranja. - Segment primarne i sekundarne prevencije zaraznih bolesti, - Mjere prevencije kod nezaraznih bolesti. - Specijalna epidemiologija - Epidemiološkie osobine kroničnih nezaraznih kardiovaskularnih bolesti, malignih procesa različitih sijela, duševnih poremećaja, šećerne bolesti i drugih nezaraznih bolesti - Imunizacija - Higijena - Osobna higijena, higijena u kolektivu - Utjecaj okolišnih čimbenika (hrana, voda, tlo, zrak,svjetlost) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje - Utjecaj i društvenih ( obitelj, zajednica) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje