- Uzroci neuroloških bolesti, životne navike, rizični čimbenici, te kako ih spriječiti. - Dijagnostika neuroloških bolesti poremećaja i stanja posebice u domeni više medicinske sestre i tehničara. - Dijagnostičke aparature i tehnike. - Neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi. - Hitna stanja u neurologiji. - Ostale neurološke bolesti. - Metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji. - Neurologija i granična područja. - Udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima.