- Teorije upravljanja i organizacije rada. - Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja. - Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi. - Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama. - Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi. - Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi. - Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika. - Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika kroz direktnu i indirektnu zdravstvenu njegu. - Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi. - Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka. - Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete. - Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronski karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacije rada s nemedicinskim službama unutar radne organizacije.