Osnovna načela transfuzijske terapije, vrste i karakteristike lijekova iz ljudske krvi, prije-transfuzijska dijagnostika, uloga medicinske sestre u osiguravanju sigurne i kvalitetne transfuzije krvi, masivna transfuzija krvi, hitna transfuzija krvi. Osobitosti transfuzijske terapije u specifičnim kliničkim situacijama (bolesnici u jedinici intenzivnog liječenja, onkološki, pedijatrijski, kirurški), reakcije na transfuziju krvi i intervencije medicinske sestre. Upravljanje rizicima transfuzijskog liječenja, bolesnikov pisani pristanak na transfuzijsko liječenje, dokumentacija transfuzijskog liječenja.