- Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku - Nesreće u djece - Prehrana i poremećaji prehrane - Anomalije i infekcije mokraćnog sustava u djece - Bolesti novorođenčeta - Infekcije dišnog sustava u djece - Konvulzivni sindrom i epilepsije - Bolesti hipofize, tiroideje i paratiroideje - Monogenetski i poligenetski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije i prenatalno oštećenje ploda, razvojne anomalije mozga i lubanje - Neurokutani sindromi - Tumori mozga i kraniocerebralne ozljede - Neuromuskularne bolesti i heredodegenerativne bolesti SŽS - Bolesti metabolizma Ca i P. Rahitis - Bolesti koštanog sustava u djece - Psihomotorički razvoj djeteta - Razvitak i osobitosti hematološkog sustava u djece - Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza poremećaja rasta - Perinatalna oštećenja mozga - dječja moždana kljenut - Vitamini i oligoelementi u prehrani djece - Osobitosti imunološkog sustava djece - Imunodeficijencije - Laboratorijska dijagnostika bolesti srca - Novorođenačke žutice - Antenatalna i postnatalna dijagnoza nasljednih bolesti - Genetsko savjetovalište - Vrućica - značaj i postupci - Sindrom iznenadne dojenačke smrti - Prevencija preventibilnih bolesti - Sindrom kardiovaskularnog zatajenja - Principi reanimacije i intenzivnog liječenja i nadzora teško bolesnog djeteta - Prirođene i stečene srčane greške - ADHD (attention deficite hyperactive disorders) - Reumatske bolesti u djece - Perikarditis, miokarditis, endokarditis - Diabetes melitus, Diabetes insipidus - Bolesti jetara, žuči i gušterače - Malapsorpcijski sindom - Bolesti crvene krvne loze - Ulkusna bolest - Opstipacija - Kronične crijevne bolesti (Chronova bolest, ulcerozni kolitis, akutni i kronični proljev) - Bolesti zgrušavanja krvi - Poremećaj spolnog razvoja - Tubulointersticijski nefritis - Urolitijaza u djece - Bolesti bijele krvne loze - Tuberkuloza u djece