- Stomatologija i grane stomatologije - Endodoncija i restaurativna stomatologija (karijes, liječenje i popravci zuba,vrste infekcija, antibiotska profilaksa, hitne intervencije, rizični pacijent i kontrola rizičnih pacijenata, psihološka priprema pacijenta, pravilna higijena) - Dječja i preventivna stomatologija ( karijes u dječjoj i školskoj dobi, KEP indeks, pečaćenje fisura, fluoridacija zuba, liječenje mliječnih zuba, kontrola plaka i njegovo uklanjanje, funkcionalno i estetsko zbrinjavanje traumatiziranih zuba, edukacija pacijenata što djece ali i roditelja o higijenskim mjerama u usnoj šupljini te i o prehrambenim navikama) - Ortodoncija (pravilna higijena) - Parodontologija (gingivitis, parodontitis, načini liječenja, tretiranje i priprema bolesnih i rizičnih pacijenata za zahvate, upute nakon zahvata, prevencija, značenje recall-a, adekvatne oralne higijene) - Oralna kirurgija (vrste anestezija, vrste zahvata, rizični pacijenti, oralni karcinomi i dr. bolesti usne šupljine, pripreme pacijenata za zahvat npr. dijabetičara, srčanog bolesnika, bolesnika koji je na hemodijalizi, upute nakon zahvata) - Stomatološka potetika (pravilna higijena) - Oralna medicina ( lekoplakije, prekanceroze, kserostomija metode dijagnosticiranja te liječenje etc.) - Prevencija od zaraznih bolesti u ordinaciji dentalne medicine (hepatitis,HIV, etc)