- Uvod u socijalnu psihologiju i njezina važnost u zdravstvenom okruženju; konformizam; psihologija mase, informacijski socijalni utjecaj na zdravstveno stanje pojedinaca; korištenje socijalnog utjecaja na poželjno zdravstveno ponašanje pacijenata - Utjecaj dostupnosti i udešenosti na prosudbu u odnosu s pacijentima; samoispunjavajuće proročanstvo; pogreške pri zaključivanju o uzrocima ponašanja kod pacijenata; zamke mentalnih strategije i prečaci pri zaključivanju; subjektivnost donošenja odluka u odnosu s pacijentima i suradnicima - Prosocijalno ponašanje; osobne razlike u prosocijalnom ponašanju; situacijske odrednice prosocijalnog ponašanja i odgovornosti u pomagačkim zanimanjima; poticanje na prosocijalno ponašanje u društvu - Međugrupni odnosi na radnom mjestu; konformizam u funkciji diskriminacije; stavovi, predrasude, promjene stava i promjene ponašanja u funkciji sprječavanja diskriminacijskog ponašanja prema pacijentima