- Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njenog razvoja, glavne sociološke teme i teorije, te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu). Studenti će ujedno upoznati slijedeće pojmove i njima zadane sadržaje: - socijalizacija, - socijalna stratifikacija i društvena nejednakost, - socijalna mobilnost, - društveni pod-sistemi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo...), - sociologija i sestrinstvo, - okoliš, - moć i politika, - pojedinac - kolektiv, - obitelj, - stigma, - rod i zdravlje, - zdravstvene i humanitarne organizacije, - migracije, - demografske promjene, - moderne tehnologije. - Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu, te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika.