- definicija mentalnog zdravlja i bolesti, psihodinamika razvoja ličnosti, spolnog identiteta i seksualne disfunkcije - utjecaj okoline, obitelji i školskog okruženja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih - primarna, sekundarna i tercijarna prevencija i multidisciplinarni pristup u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladeži - psihički razvoj djeteta i adolescenta kroz teorije razvoja ličnosti, psihičke reakcije djece/adolescenata na akutnu, kroničnu tjelesnu bolest ili invalidnost; - psihijatrijski poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi - timski i individualni pristup u radu s djecom, adolescentima i njihovim roditeljima - osnove individualnog, grupnog i obiteljskog psihoterapijskog rada