- Stilovi roditeljstva, stavovi roditelja prema vlastitom djetetu, stavovi roditelja prema djetetu s posebnim potrebama/kronično bolesnom djetetu - Razdoblja u dječjoj dobi, osobitosti dječjeg organizma - Psihomotorni razvoj djeteta, procjena rasta i razvoja - Razvoj emocija kod djeteta, razvoj privrženosti, razvoj samopoštovanja - Proces zdravstvene njege djeteta, teorije u zdravstvenoj njezi djeteta - Hospitalizacija djeteta, sigurnost djeteta u bolnici, prevencija ozljeda - Zlostavljano dijete, algoritam postupanja za zdravstvene djelatnike kod sumnje na zlostavljanje - Prehrana dojenčeta i djeteta ,cjelovito promatranje djeteta, načela pri davanju terapije djetetu - Aktivna i pasivna imunizacija - Komunikacija s djetetom i roditeljem/skrbnikom - Zdravstvena njega djeteta s akutnim i kroničnim bolestima ( podjela prema tjelesnim sustavima) - Pojedini oblici smetnje ponašanja u dječjoj dobi - Dijete s intelektualnim poteškoćama - Procjena i načini tretiranja boli kod djece - Hitna stanja u pedijatriji - Zdravstvena njega vitalno ugroženog djeteta - Zdravstvena njega djeteta u terminalnoj fazi bolesti.