- Hitna stanja kod djece - Znakovi životne ugroženosti kod djece različite kronološke dobi - Procjena, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege vitalno ugroženog djeteta - Praćenje stanja (opći i specijalni monitoring) djeteta - Priprema vitalno ugroženog djeteta za invazivne i neinvazivne dijagnostičke i terapeutske postupke - Temeljni postupci oživljavanja, gušenje stranim tijelom, zbrinjavanje traheostome - Najčešće komplikacije kod vitalno ugroženog djeteta - Procjena boli kod vitalno ugroženog djeteta - Priprema pribora i lijekova u postupku oživljavanja djeteta - Priprema djeteta za intubaciju i ekstubaciju - Mehanička ventilacija kod vitalno ugroženog djeteta - Zdravstvena njega djeteta na mehaničkoj ventilaciji - Hitna fizička i psihička prijeoperacijska priprema djeteta i roditelja - Enteralna i parenteralna prehrana kod vitalno ugroženog djeteta - Holistički pristup u zbrinjavanju vitalno ugroženog djeteta - Prava djeteta i roditelja u jedinici intenzivnog liječenja - Komunikacija s djecom i roditeljima u jedinici intenzivnog liječenja - Umiruće dijete u jedinici intenzivnog liječenja