- Kronične nezarazne bolesti - Komplikacije kroničnih bolesti - Planiranje i provođenje procesa zdravstvene njege kod kronično bolesnog djeteta - Proces prilagodbe roditelja i djece na kroničnu bolest - Značenje kronične bolesti za dijete, obitelj i zajednicu - Škola u bolnici i kod kuće - Povratak kronično bolesnog djeteta u obitelj i školsku sredinu - Najčešća ograničenjima s kojima se susreću kronično bolesna djeca i roditelji - Socijalna izolacija kronično bolesnog djeteta - Poteškoće u ponašanju koja se javljaju kod kronično bolesnog djeteta u odnosu na kronološku dob - Sustavi podrške u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta - Holističkim pristup u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta - Modeli timskog rada u zbrinjavanju kronično bolesnog djeteta - Organizacija zdravstvene skrbi za kronično bolesno dijete - Kvaliteta života kronično bolesnog djeteta - Prava kronično bolesnog djeteta iz sustava zdravstvene skrbi - Komunikacija s roditeljima kronično bolesnog djeteta