- Povijesni razvoj materinstva - Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva - Fizološke promjene u trudnoći - Prehrana u trudnoći - Embrionalni i fetalni razvoj - Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća - Zdravstvena skrb kod trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem - Zdravstveni problemi u antepartalnom periodu - Priprema trudnice za porod - Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu - Hitna stanja u porodništvu - Postpartalni period i postpartalne komplikacije - Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja - Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave kod novorođenčeta - Porodne traume - Sestrinska skrb za obitelj nakon rođenja djeteta.