Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje), zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije), specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka, sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka, ublažavanje boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol), zdravstvena njega bolesnika s neurološkim bolestima (bolesti moždane cirkulacije, neuromišićne bolesti, epilepsija), zdravstvena njega s Guillain-barréovim sindromom zdravstvena njega bolesnika s rijetkim bolestima neurološkog sustava (ALS, Mb. Wilson, Mb. Huntington, zdravstvena njega bolesnika s poremećajima svijesti, nove metode liječenja cerebrovaskularnih bpolesti i bolesti poremećaja pokreta priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske postupke (lumbalna punkcija, angiografija, mijelografija EP, EEG), multidisciplinarni tim i specifičnosti skrbi za neurološke bolesnike.