Bioetika, moral, deontologija, medicinska deontologija. Počeci medicinske etike i deontologije (Hipokratova prisega, Moses Maimonides, Amatus Lustianus, Thomas Perrcival). Deklaracije, rezolucije ? na etičkoj razini obvezatne za sva nacionalna liječnička udruženja. Pregled povijesti etičkih učenja. Podjela etičkih učenja (etika vrline, Kantova etika dužnosti, kršćanska etika vrline, deontološka etika, etika skrbi Zakoni, pravila i legalni standardi za izbjegavanje nepotrebnu pravnu izloženost i podložnost koja pogađa financijske izvore, zaposlenike, reputaciju i legalni status; prava bolesnika i drugih korisnika usluga institucije; procedure za prepoznavanje i rješavanje pravnih pitanja na pošten i ekonomičan način.