Svrha je farmacijske službe da pribavi, distribuira, kontrolira i nadzire nabavku i uporabu lijekova kako bi pacijentu terapija lijekovima bila primjerena, sigurna i troškovno učinkovita te kako bi ostvarila očekivanja pacijenta, liječnika,medicinskih sestara i farmaceuta. Farmacija je struka orijentirana na informaciju, produkt i rezultat, koju društvo zadužuje za sigurnu i primjerenu uporabu lijekova.