Studenti trebaju naučiti kako uspješno komunicirati u poslovnom okruženju, te kako razvijati dobre poslovne odnose. Poslovna komunikacija se može odrediti kao zasebna disciplina koja se temelji na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta i informacionih tehnologija stoga se podrazumijeva stjecanje znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, što uključuje pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, upotrebu suvremenih tehnologija u komunikaciji (npr. elektroničke), izvođenje poslovnih prezentacija itd. Stjecanje kompetencija za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u zdravstvenom i poslovnom okruženju. Teorijske osnove komuniciranja, proces komuniciranja, oblici komuniciranja, funkcije komunikacije. Priprema i održavanje prezentacije, struktura prezentacije, govornik i govorničke vještine, prezentacija uz pomoć PowerPointa. Komunikacije u poslovnoj organizaciji, tijek komuniciranja u organizaciji, uloga komunikacije u organizaciji, odabir kanala komuniciranja, vrste poslovnih komunikacija. Pisane poslovne komunikacije, uloga pisanih poslovnih komunikacija u različitim fazama poslovanja. Funkcije poslovnih komunikacija, stilovi poslovnih komunikacija, oblikovanje poslovnih komunikacija. Primjena suvremenih tehnologija u poslovnom komuniciranju, internet servisi, elektronička razmjena informacija, rizici u elektronskom komuniciranju. Etika u poslovnom komuniciranju. Cilj predmeta poslovna komunikacija je omogućiti polaznicima savladavanje osnova poslovnih komunikacija, koncepte razvoja poslovne komunikacije, kao i osnovna teorijska znanja potrebna za uspješno poslovno komuniciranje.