Promocija zdravlja koristi teorije i metode iz psihologije, sociologije, antropologije, epidemiologije i drugih disciplina koje zajedno pridonose kvalitetnijem razumijevanju načina na koji se zdravlje stanovništva može očuvati i poboljšati. Posebna važnost u suvremenoj promociji zdravlja je u multisektorskom što znači da oni koji uspješno rade na promociji zdravlja stanovništva moraju surađivati s drugim sektorima. Tako na primjer povećanje poreza na duhan, dakle mjera fiskalne politike, uspješnije smanjuje prevalenciju pušenja, posebno kod mladih, od klasičnog zdravstvenog odgoja. Kolegij omogućuje uvid u osnovne teoretske pristupe promociji zdravlja kao i praktične vještine koje su potrebne da se razviju, implementiraju i evaluiraju takvi programi. Prikazat će se koje su razlike između populacijskog i ciljanog pristupa promociji zdravlja i zašto je razvoj zajednice bitan u promociji zdravlja.