Teoretska razmatranja vezana uz investicije , uvođenje koncepta investiranja u ljudski i društveni kapital. Odnos rasta i ljudskog kapitala; rad na slučaju investiranja u zdravstvo, kao sredstva za postizanje ekonomskog rasta; uvod u metode za procijenu investiranja; upotreba analize smanjenog protoka novca u procijenu ulaganja; razlika između ekonomske I financijske procijene; procijena ulaganja; case study; upoznavanje s DCF tehnikom za prikaz investicijske odluke; Uloga privatnog sektora i doprinos privatnog kapitala u financijskom investiranju u zdravstvenu zaštitu.