Predmet uključuje neophodna znanja, vještine i stavove prema zdravstvenim informacijskim sustavima, njihovom razvoju, unapređivanju, evaluaciji i upravljanju njima. Informacijski sustav zdravstvene ustanove mora pokrivati informacijske potrebe zdravstvenog osoblja, administracije i uprave. Mora osigurati pravovremene i točne informacije za upravu zdravstvene ustanove i osoblje kako bi se unaprijedio proces donošenja odluka, promovirala kvaliteta skrbi za pacijente, unaprijedila učinkovitost postupaka, kontrola uporabe institucijskih izvora i mogućnosti, te potpora drugih službi unutar organizacije. Studente će se upoznati s postojećim informacijskim sustavima u Hrvatskoj u raznim segmentima zdravstva uz naglašeni kritički pogled na njihovu realizaciju i uporabu, kao i s neophodnom infrastrukturom potrebnom za postizanje učinkovitosti (klasifikacije, norme, zaštita podataka i sl.). Na potrebne vještine ukazivat će se na primjerima kroz praktični rad studenata (razvoj i uporaba elektroničkog zapisa, tj. e-dokumentacije o pacijentu) i kroz kritičku analizu postojećih informacijskih podsustava u zdravstvu orijentiranih na sestrinstvo.