Krvotvorni sustav, struktura i funkcija, klasifikacija bolesti. Bolesti eritrocita. Bolesti uzrokovane poremećajima hemostaze. Nemaligne bolesti granulocita, limfocita, monocita i makrofaga. Neoplastičke bolesti krvotvornog sustava: mijeloproliferativne bolesti, akutne leukemije i mijelodosplazije, limfoproliferativne bolesti, kronične limfocitne leukemije, maligni limfomi, bolesti plazma stanica. Transplantacija matičnih stanica. Akutna stanja u hematologiji.