Antineoplastici (citostatici): upoznavanje s pojedinim skupinama (alkilirajući lijekovi, antimetaboliti, biljni alkaloidi, citotoksični antibiotici i njima srodne tvari, te ostali antineoplastici) i to principi njihovog djelovanja, indikacije, kontraindikacije, nuspojave i interakcije. Priprema citostatika, mjere opreza pri pripremi te pri primjeni antineoplastičnih lijekova.Novi lijekovi u onkologiji, "pametni lijekovi": monoklonska protutijela, inhibitori angiogeneze; principi djelovanja, nuspojave i interakcije. Imunomodulatori i imunosupresivi. Protokoli liječenja onkoloških bolesnika. Potporna terapija onkoloških bolesnika.