Kolegij je usmjeren na praktičnu primjenu stečenih znanja iz područja kolegija ?Zdravstvena njega hematoloških bolesnika? i ?Zdravstvena njega onkoloških bolesnika?. Tijekom kliničkih vježbi studenti se uključuju u procjenjivanje stanja pacijenta i utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom; planiranje i provođenje individualizirane zdravstvene njege sukladno specifičnim potrebama hematoloških i onkoloških bolesnika; sudjelovanje pri transplantaciji stanica koštane srži i perifernih matičnih stanica, priprema i primjena cistostatske terapije; skrb za bolesnika u sterilnim jedinicama; planiranje i provođenje zdravstvene njege u provodjenju adjuvantnog i palijativnog liječenja; postupci samozaštite pri primjeni terapijskih metoda.