Psihoonkologija kao interdisciplinarno područke kliničke i zdravstvene psihologije, psihijatrijse te svih disciplina i struka uključenih u dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju malignih bolesti (radiologija, citologija i patologija, kirurgija, onkologija i radioterapija, fizijatrija i sl.). Psihološki čimbenici u razvoju, liječenju i oporavku u zloćudnih bolesti. Psihološke i psihopatološke promjene tijekom svih faza razvoja maligne bolesti na razini oboljelog, obitelji, djece, supružnika. Psihoterapijske tehnike i postupci za prevladavanje kriznih psiholoških situacija, suočavanja s postupcima dijagnostike i liječenja, nus-pojava liječenja, donošenja odluka, jačanja samopouzdanja, osobnih kapaciteta i kvalitete življenja te suočavanja s malignom bolesti. Komunikacijske vještina u radu s oboljelima, članovima obitelji, umirućim bolesnikom. Specifičnosti psihološkog pristupa djeci sa zloćudnim bolestima. Razvijanje prikladnih komunikacijskih vještina oboljelog i članova obitelji, tehnike preveniranja destabilizacije socijalnih relacija na razini partera, djece, obitelji, radne sredine, zdravstvenog osoblja. Rad sa zdravstvenim osobljem - preveniranje i upravljanje stresom, vještina priopćavanja dijagnoze, vještina prevencije sindroma izgaranja.