Uloga radne terapije u onkologiji, procjena i intervencija radnog terapeuta, edukacija klijenta-obitelji, vještine upravljanja životnim stilom, procjena i intervencija kod specifičnih simptoma, dokumentiranje podataka, komunikacija radnog terapeuta i onkološkog bolesnika, specijalne interesne grupe.