Obiteljske vrijednosti i neki aspekti zdravstvene i socijalne zaštite obitelji. Prava u sustavu socijalne skrbi. Kvaliteta života u zdravlju i bolesti .Oblici formalne i neformalne podrške obitelji. Rad medicinske sestre u obitelji (u tijeku konflikata u obitelji, rad na uspostavi normalnog životnog ciklusa). Interdisciplinarni pristup u radu s obitelji ? uloga medicinske sestre, radnog terapeuta, fizioterapeuta,liječnika, socijalnog radnika. Specifičnosti rada medicinske sestre s obiteljima različitih kulturoloških skupina.Vrste i uloge nevladinih udruga u pomoći obitelji. Projekti u zajednici usmjereni pomoći obitelji. Mjere protiv siromaštva i socijalne isključenosti obitelji, Zaštita od nasilja u obitelji.