Upoznavanje s patofiziološkom podlogom nastanka boli. Vrste boli. Upoznavanje s općim principima liječenja akutne i kronične boli. Izbor lijekova i način njihove primjene,upoznavanje sa socijalnim i psihološkim vidovima boli , djelovanjem psiholoških stanja na bol.