Osobitosti zdravstvene njege hematoloških bolesnika, procjena stanja, najčešće sestrinske dijegnoze kod bolesnika sa anemijama, leukemijama i limfomima, trombocitopenijama, multiplim mijelomom, ostalim malignim i nemalignim bolestima hemopoetskog sustava. Ciljevi sestrinske skrbi, planiranje i provođenje intervencija, evaluacija provedenih intervencija. Sestrinsko medicinski problemi. Uloga medicinske sestre u dijagnostičkim i pri primjeni terapijskih postupaka. Uloga medicinske sestre pri transplantaciji stanica koštane srži i perifernih matičnih stanica. Uloga medicinske sestre pri pripremi i primjeni cistostatske terapije, postupci samozaštite pri primjeni terapijskih metoda. Intervencije medicinske sestre pri zbrinjavanju i ublažavanju najčešćih nuspojava liječenja. Skrb za bolesnika u sterilnim jedinicama. Uloga medicinske sestre u hitnim stanjima kod hematoloških bolesnika. Edukacija bolesnika i obitelji.