Procjena stanja bolesnika usmjerena na osnovne kliničke značajke zloćudnih tumora prema vrstama tumora i njihovim sijelima prema organskim sustavima tumori središnjeg živčanog sustava, glave i vrata, pluća i poplućnice, dojke, tumori probavnih organa, tumori urogenitalnog sustava, mezenhimalni i rijetki tumori . Metode prevencije, holistički pristup bolesniku i uključivanje obitelji. Planiranje i provođenje zdravstvene njege u kompleksnim stanjima ,u provođenju adjuvantnog i palijativnog liječenja, uočavanje nus pojava liječenja. Postupci samozaštite pri primjeni terapijskih metoda u procesu liječenja tumora. Zdravstvena njega zasnovana na dokazima fokusirana na implementaciju znanja i vještina u provođenju zdravstvene njege onkoloških bolesnika.