Predavanja: Osnove biokemije, uloga i povijesni pregled dostignuća u biokemiji. Metabolizam (anabolizam, katabolizam). Građa stanice; stanične organele, sastav i izgradnja bioloških membrana, membranski receptori, prolaz tvari kroz stanične membrane, aktivni transport. Proteini - trodimenzionalna struktura proteina, uloga proteina u ishrani, esencijalne aminokiseline, resorpcija i transport aminokiselina. Pregradnje aminokiselina. Probava proteina. Ureja ciklus. Biosinteza neesencijalnih aminokiselina. Enzimi - klasifikacija i kemijska priroda enzima. Mehanizmi enzimske katalize. Inhibicija enzimske aktivnosti. Hemoglobin - hemoglobin kao alosterički protein, srpasta anemija, biosinteza i razgradnja hemoglobina. Mioglobin kao prijenosnik kisika. Ugljikohidrati - monosaharidi, oligosaharidi, polisaharidi, probava ugljikohidrata, katabolizam glukoze (glikoliza), biosinteza glikogena (glikogeneza), razgradnja glikogena (glikogenoliza), anaerobni put stvaranja laktata, Cori i alaninski ciklus, glukoneogeneza, pentoza fosfatni ciklus. Regulacija razine šećera u krvi. Metabolizam fruktoze i galaktoze. Lipidi - složene masti, fosfolipidi, steroli, masne kiseline, energetski značajni lipidi, razgradnja triacilglicerola u probavnom traktu, lipaze, žučne kiseline, katabolizam triacilglicerola i masnih kiselina, biosinteza masnih kiselina, biosinteza glicerolipida. Lipoproteini. Energetski aspekti metabolizma - respiracijski lanac i oksidativna fosforilacija, biološki redoks sustavi. Citratni ciklus, katabolizam acetil-SCoA. Metabolizam nukleotida - struktura i funkcija nukleinskih kiselina, genetička uloga, struktura i replikacija, oštećenja DNA, genetička šifra i biosinteza proteina, inhibitori sinteze proteina, regulacija ekspresije gena, rekombinacija DNA, biosinteza i razgradnja purina i pirimidina, Seminari: Eksperimentalne metode u biokemijskim istraživanjima. Koenzimi - prostetičke skupine i kosupstrati; njihova uloga u enzimskoj katalizi te specifičnosti interakcija sa supstratom. Koenzimi kao prenosioci vodika i prenosioci grupa. Mikronutrijenti. Metabolizam kolesterola. Hormoni endokrinih žljezda, tkivni hormoni, građa i funkcija hormona, karakteristike hormonskih sustava, mehanizmi djelovanja hormona, hormonske regulacije. Hormoni probavnog trakta. Porfirini i porfirije. Metabolizam vode i elektrolita. Povezanost citratnog ciklusa s drugim metaboličkim procesima. Metabolizam ksenobiotika. Povezanost metabolizma ugljikohidrata, lipida i proteina. Metabolizam adipoznog, mišićnog tkiva te jetre. Slobodni radikali i oksidacijski stres.