Carstva živog svijeta. Podrijetlo i evolucija stanica. Osnovne metode istraživanja u biologiji i test organizmi. Molekularni sastav stanica, metabolička energija, stanične membrane. Osnove molekularne biologije; nasljeđivanje, geni i kromosomi, telomere i starenje stanica. Struktura i replikacija DNA. Protok genetičkih informacija; prokariotski i eukariotski genomi, kromosomi i kromatin. Replikacija i popravak DNA. Sinteza i dorada RNA. Translacija. Struktura i funkcija stanice; jezgra, jezgrica, endoplazmatski retikul, golgijev aparat, lizosomi. Bioenergetika i metabolizam: mitohondriji, kloroplasti i peroksisomi. Stanični ciklus; mitoza, mejoza. Aneuploidije i poliploidije. Biologija reprodukcije. Reproduktivno zdravlje. Osnovni mehanizmi nasljeđivanja. Monohibridno križanje. Multipli aleli. Dihibridno križanje. Vezani geni, rekombinacija. Spolno vezano nasljeđivanje.