Osnove gramatike, osnove medicinskog i laboratorijsko-dijagnostičkih nazivlja, rad na odabranim tekstovima sukladno stručnom programu studija.