Fizikalne jedinice i mjerenja fizikalnih veličina. Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga). Električno i magnetsko polje, struja, elektromagnetska indukcija i transformatori. Elementi strujnih krugova, otpornici, kondenzatori, diode, tranzistori i njihova karakteristika. Osnovni elektronički uređaji. Uvod u fizikalnu i geometrijsku optiku, optičke metode. Građa atoma, interakcije svijetla i tvari. Građa jezgre, radioizotopi. Ionizirajuća zračenja, doze i zaštita.